Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

POTVRZENÍ  O  ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM  NA  ODEČET  Z  DANĚ JE  MOŽNÉ

VYZVEDNOUT  U   P. RAŠOVÉ

KAŽDÉ   PONDĚLÍ

7,30 – 11,30 A 12,30 – 17,00

OD 21. 1. 2019

Informace o stravném a školném
Nepřítomnost dítěte musí být předem omluvena, nejpozději téhož dne do 8,30 hodin ráno. Není-li dítě 
řádně omluveno, počítá se mu první den nepřítomnosti jako by bylo ve školce.
Omluva dítěte je možná: ve třídě, telefonicky, e-mailem
Mš Pod Školkou : Tel.: 241950547, e-mail: msjilove@seznam.cz
Mš Tyršova: Tel.: 241950786, e-mail: skolkatyrsova@centrum.cz

Vedoucí stravování:

Leona Rašová (sídlí v MŠ Pod Školkou 493)
tel.: 241 950 547, e-mail: msjilove@seznam.cz

Zaměstnanci školní jídelny:

MŠ Pod Školkou: tel.: 241 950 547
Hlavní kuchařka - Martina Pokorná
Kuchařka - Květa Baloušová

MŠ Tyršova: tel.: 241 950 786
Hlavní kuchařka - Naďa Čepcová
Kuchařka - Jana Dvořáková


Ceny za stravování:

                                  

přesnídávka + oběd děti 3 – 6 let   28,-
přesnídávka + oběd děti nad 6 let         30,-
přesnídávka + oběd + svačina děti 3 – 6 let 35,-
přesnídávka + oběd + svačina děti nad 6 let 38,-
                                                          
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle
bodů 1 až 4 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb..                                                                                                                                                                                                                                                                   
(školní rok 2017/18: děti nad 6 let = dítě narozené  do 31. 8. 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Podávání jídla:

přesnídávka:                       9,00 –   9,30

oběd:                                   12,00 – 12,30

svačina:                              14,30 – 15,00

Platby:

Stravné se platí společně se školným zálohově, nejdéle do 20. dne v měsíci, vždy v plné výši za daný měsíc s tím, že od této zálohy je odečten přeplatek z minulého měsíce, a to za řádně omluvenou nepřítomnost dítěte. Přehledy plateb s částkou k úhradě na daný měsíc jsou k dispozici v MŠ a na webových stránkách do 12. dne v měsíci.

 Platby lze provádět:

A) bezhotovostně - k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu  
(tiskopis s číslem účtu zde nebo obdržíte u hospodářky nebo ve třídě) 
Při vyplňování inkasního souhlasu jak u sporožirových, tak i u běžných účtů neuvádějte variabilní ani konstantní nebo specifický symbol.
B) hotově – u hospodářky p. Rašové v pondělí 7,30 – 17,00
C) převodem z účtu – nutno uvést přidělený variabilní symbol
D) bezplatným vkladem na účet (formulář lze vyzvednout na poště) – nutno uvést přidělený variabilní symbol
 
 

V případě prodlení s platbou může být dítě vyloučeno z mateřské školy!

 

Úřední hodiny vedoucí stravování:

Pondělí     7,30 – 17,00

 

 

TOPlist